Açık Veri Araştırmaları

Açık veri, dünyada ve ülkemizde e-Devlet alanında öne çıkan gündemler arasında yer almaktadır. Türkiye’de açık veri konusu ile ilgili eylemlere 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer verilmiştir. Bu eylemlerden de yola çıkılarak;

  • Açık veri tanımı,
  • Türkiye’de ve dünyada açık veri konusunda yapılan çalışmalar,
  • Açık veri girişimi oluşturulurken izlenecek aşamalar ve karşılaşılabilecek riskleri

kapsayan bir araştırma gerçekleştirilerek, konu ile ilgili sunum hazırlanmıştır.

Rapor Adı İçerik
Kamu Verisinin Açık Hale Getirilmesi ve Açık Veri Paylaşım Portali

07/02/2017

Leave a reply